spacer
spacer
spacer
   
 

Hvad er Mindfulness?

At være mindful er at være fuldt opmærksom og tilstede i øjeblikket, bevidst – uden at dømme.

- Jon Kabat-Zinn

Mindfulness meditation er træning af din opmærksomhed. Du træner at være fuld opmærksom på dine tanker, følelser og kropsfornemmelser. Du træner at være vågen og bevidst tilstede i nuet, uden at dømme eller vurdere det du registrerer. Du træner dermed at blive nærværende og opmærksomt tilstede, lige her og nu.

Du træner at stoppe dine automatiske tankerækker, dine automatiske tankemønstre og får derved nemmere ved at styre ”automat-piloten” i dit sind, hvilket øger mulighederne for at agere i stedet for at reagere på de mange forskellige stimuli, som du dagligt udsættes for og påvirkes af.

Hvad kan du opnå gennem mindfulness træning?
Gennem mindfulness træning får du redskaber til at rumme og mestre de udfordringer dit liv indeholder, både når det går godt og når det går mindre godt.

Du styrker din evne til at respondere konstruktivt i stedet for at reagere automatisk.

Du opnår indre ro, mindre stress og får trænet dit bevidste nærvær. Du får redskaber til at være til stede i nuet, bevidst og opmærksomt.

Forbedrer evnen til fokuseret opmærksomhed, bedre koncentration.

Gennem træningen øges evnen til at acceptere det der er, det du ikke kan ændre.

Træning i mindfulness er også træning i at lytte indad, at lytte til kroppens signaler, at blive bevidst om kropsfornemmelser, følelser og automatiske tanker og ikke mindst hvordan disse påvirker vores adfærd.

Mindfulness lærer os betydningen af forskellen på beeing og doing, væren og gøren
– hvorfor det er så vigtigt at have tid til væren og ikke konstant have tiden fyldt med gøren.

Se også Træning 

   

Espelunden 8, Hou
8300 Odder
Tlf. 40 43 16 06
Træffes bedst mellem
kl. 8.00 - 9.00.
Jeg ringer gerne tilbage,
hvis du oplyser navn og
telefonnummer.

kontakt@jette-lund.dk