spacer
spacer
spacer
   
 

MBSR – Mindfulness Baseret Stress Reduktion

Meditation betyder at koncentrere sig.
Når vi mediterer arbejder vi med vores opmærksomhed. Vi koncentrerer os om et bestemt fokus.
Hver gang opmærksomheden flytter sig fra det, vi har fokus på, flytter vi den tilbage til det fokus vi havde besluttet.

Under mindfulness- meditationer er alle tanker, alle følelser og kropsfornemmelser tilladt;
vi mærker og registrerer det som er, med venlighed og begyndersind.

Er hovedet fyldt med tanker, behagelige som ubehagelige tanker eller er kroppen fyldt med uro eller smerter, så er det det, vi registrerer.Man er sammen med sig selv gennem følelser som kedsomhed, angst, smerte, sorg eller glæde, lykke, irritation, vrede eller døsighed.

Body scan er en meditation, hvor vi mærker kroppen del for del. Uden at ændre på noget, registrerer vi blot det, vi mærker. Body scan er en enkel instruktion i at mærke kroppen del for del efterhånden som den nævnes. Ingen instruktion i at slappe af, men blot mærke og registrere det man mærker. Gennem body scan kan man opnå ro andre gange ikke.

Mindful Yoga er øvelser/stillinger hvor vi ved hjælp af åndedrættet og vores opmærksomhed koncentreret mærker vores krop.
Vi lærer derved at respektere kroppens grænser og løsne op for muskelspændinger.
Vi arbejder samtidig med smidighed, balance og styrketræning.
Vi arbejder tillige med, at undersøge og acceptere tanker og følelser, f. eks. frustrationer over,
hvad kroppen ikke kan. Vi arbejder tillige med egen tendens til at presse kroppen mere end godt er.

Siddende meditation kan være med fokus på forskellige objekter, f.eks. lyde, tanker, åndedrættet, kropsfornemmelser og følelser. Ved at fokusere på disse objekter opdager man ofte, hvad det er, der fylder vores sind. Hvem vi bekymrer os om, hvem vi er vrede på eller hvilke frustrationer der er . Vi lærer noget om vore egne tankemønstre og deraf følgende handlemønstre og kan dermed opleve tendensen til dømme alt og alle – også en selv. Vi kan lære at opleve det der er i sindet, som objekter, der kommer og går og ikke som sandheder. Vi er ikke vore tanker – vi har tanker, følelser og kropsfornemmelser.

Mindfulness Basseret Stress Reduktion sker gennem træning med yoga og meditationer, hvor vi efterfølgende taler om vore oplevelser under øvelserne.

Formel og uformel mindfulness -træning
Body scan, siddende meditationer og yoga er eksempler på formel mindfulness-træning og –praksis. Hver gang opmærksomheden er gledet væk fra fokus bringes den, med venlighed, tilbage til fokus, til objektet.
Den uformelle træning sker resten af døgnet, hvilket betyder, at man hver gang man oplever, at opmærksomheden er flyttet fra nuet, fra det man er i gang med- igen og igen med venlighed og accept, vender opmærksomheden tilbage til nuet, til der hvor man er og det man er i færd med.

Mindfulness kan betragtes som mentaltræning, der styrker evnen til at være nærværende og accepterende over for såvel en selv som andre.

Begrebet mindfulness er således både en bestemt færdighed og den træning som anvendes til at opnå færdigheden.

I mindfulness arbejdes der med såvel selvregulering af opmærksomheden, så den holdes til nuet såvel som vores holdning til oplevelsen af nuet – en holdning der karakteriseres ved åbenhed, accept og nysgerrighed.

   

Espelunden 8, Hou
8300 Odder
Tlf. 40 43 16 06
Træffes bedst mellem
kl. 8.00 - 9.00.
Jeg ringer gerne tilbage,
hvis du oplyser navn og
telefonnummer.

kontakt@jette-lund.dk