spacer
spacer
spacer
   
 

Sundhedstjek

Et sundhedstjek består af måling af vægt, blodtryk, puls, blodsukker, total kolesterol samt beregning af BMI.

Blodtryk:
For højt blodtryk øger risikoen for hjerte-karsygdomme og risikoen forhøjes, hvis du også har forhøjet kolesterol eller diabetes.
Mange mennesker går rundt med forhøjet blodtryk uden at vide det, da forhøjet blodtryk ikke altid udviser symptomer.
Et forhøjet blodtryk kan sænkes ved hjælp af motion og sund kost.

Kolesterol:
Et forhøjet total-kolesterol øger risikoen for hjertekarsygdomme som eksempelvis blodpropper.
Forhøjet kolesterol giver ingen symptomer.
Ændringer i kosten kan ændre kolesterolindholdet i blodet og man kan undgå medicinsk behandling.

Blodsukker:
Symptomerne på diabetes 2 er ofte så svage, at man ikke opdager dem. Ubehandlet eller dårlig behandlet diabetes kan på sigt give alvorlige problemer med hjerte, øjne, nyrer og fødder.
Ændringer i kost og livsstil kan i mange tilfælde kurere diabetes 2.

Beregning af BMI – Body Mass Indeks
Overvægt og fedme øger risikoen for type 2-diabetes samt hjerte- og kredsløbssygdomme – især hvis fedet sidder på maven – den såkaldte æbleform.
BMI viser hvor meget du vejer i forhold til din højde. Er værdien høj er det ofte udtryk for store fedtdepoter i kroppen.

Sundhedstjek kan være en del af kost- og livsstilsvejledning eller stå alene såfremt du blot ønsker at kende og evt. følge din sundhedstilstand for i rette tid, at kunne foretage fornuftige eller nødvendige forebyggende ændringer i din livsførelse.

Sundhedstjek tilbydes til privatpersoner der ønsker det og til virksomheder der ønsker dette som personalegode til ansatte.

I fortsættelse af sundhedstjek på virksomheder tilbydes konsulentbistand for evt . opstart af forskellige sundhedsfremmende tiltag, eksempelvis pilateshold, løbehold, sund kost såvel i kantinen som inspiration til den hjemlige kost.


Pris

Måling af puls, blodryk, blodsukker og
totalkolesterol, vægt samt beregning af BMI
Kr. 250,-

   

Espelunden 8, Hou
8300 Odder
Tlf. 40 43 16 06
Træffes bedst mellem
kl. 8.00 - 9.00.
Jeg ringer gerne tilbage,
hvis du oplyser navn og
telefonnummer.

kontakt@jette-lund.dk
10 bud mod stress:
1. Du skal lære dine
stresssignaler at kende
2. Du skal være fysisk aktiv
3. Du skal slappe af mentalt
4. Du skal have tilstrækkeligt
med søvn
5. Du skal skrive huskelister
6. Du skal prioritere
7. Du skal se på det positive,
det som er
8. Du skal være proaktiv
9. Du skal tage vare på dig selv
10. Du skal have balance
i ”hele” livet

Læs mere